Music Home is de muziekclub voor jongeren

Music Home is een organisatie van vrijwilligers en deskundigen die het samen maken van muziek door jongeren stimuleert, organiseert, faciliteert en begeleidt. Music Home is onderdeel van Muziekplein.

Music Home wil jongeren boeien en binden met muziek en de betrokkenheid van hun ouders stimuleren in een sfeer van saamhorigheid en vriendschap. Music Home is een kweekvijver van muzikaal talent en passie voor muziek.

Music Home werkt samen met andere muziekverenigingen, het bedrijfsleven, de gemeente, scholen en muziekopleidingsinstituten.

Iedereen mag meedoen!

Music Home biedt jongeren de mogelijkheid om naast de muzieklessen, samen muziek te maken. iedereen mag meedoen ongeacht ervaring, muziekstijl of instrument.

Music Home heeft drie groepen:

Music Home heeft veel te bieden

  • Het begeleiden bij de instrumentkeuze en de muziekopleiding
  • Muziekprojecten initiëren en ontwikkelen, en het verzorgen van optredens
  • Een clublokaal met apparatuur ter beschikking stellen
  • Instrumenten in bruikleen geven
  • Het organiseren van workshops voor specifieke instrumenten en muziekstijlen
  • Talent scouting en coaching
  • Workshops geluids-, licht- en video techniek
  • Muziek arrangeren en opnemen