Muziek maken is héél erg leuk en leerzaam

Muziek maken legt aantoonbaar een belangrijke basis voor later: het verbetert de sociale vaardigheden, bevordert de ontwikkeling  van de intelligentie,  verhoogt de schoolprestaties en vermindert de concentratieproblemen.
Muziek maakt slim en houdt het brain scherp. Wetenschappers tonen dit aan. En daarom maken muzieklessen deel uit van het lesprogramma op school en worden muziekopleidingen gesubsidieert.

Muzieklessen zijn de basis voor muzikale ontwikkeling

Muzieklessen zijn een investering in de toekomst van kinderen. Goed muziekonderwijs maakt het mogelijk om alle soorten muziek te spelen. Muzieklessen zijn de basis voor muzikale ontwikkeling. Ontwikkeling betekent vooruitgang en vooruitgang is belangrijk voor de motivatie van jongeren.

Samen muziek maken schept een band, stimuleert creativiteit en motiveert om door te gaan, vooral als het even wat tegen zit.

Om een instrument te kunnen bespelen of te zingen is muziekles van belang. Continuïteit, erkende kwaliteit en betaalbaarheid zijn de belangrijkste criteria op basis waarvan Music Home heeft gekozen voor een samenwerking met erkende muziekscholen zoals bijvoorbeeld Myouthic en ECI Cultuurfabriek.

Behalve muziekonderwijs is ook de instrument keuze en het samen musiceren van belang.  Een goede samenwerking tussen de muziekschool en Music Home is van groot belang.

De muziekopleiding in stappen

  1. Een muziekopleiding start met voorbereidend muziekonderwijs als nog géén keuze is gemaakt voor een instrument of het gekozen instrument te moeilijk is om mee te beginnen.
  2. In de meeste gevallen is het mogelijk om meteen met het gekozen instrument een gespecialiseerde muziekopleiding te starten.
  3. In ongeveer het 2e leerjaar kan in de regel al het landelijk erkende A- diploma worden gehaald.
  4. In het 3e leerjaar kan het B- diploma worden gehaald.
  5. Muzikanten die zeer gemotiveerd en getalenteerd zijn, studeren verder voor het C – diploma en het D- diploma. 

De lesprijzen zijn afhankelijk van het soort opleiding, en de muziekschool waarvoor gekozen wordt. Muzieklessen van Myouthic en ECI Cultuurfabriek worden voor jongeren tot 18 jaar, die in Leudal wonen, gesubsidieerd door de gemeente. Daardoor is de eigen bijdrage voor een muziekopleiding beperkt. 

Kinderen vanaf groep 4 kunnen als kennismaking op kosten van Music Home een aantal proeflessen volgen. 

Wat doet Music Home?

Music Home coordineert, organiseert en faciliteert muzieklessen en doet dit in nauwe samenwerking met muziekscholen, vakdocenten, de leerlingen en hun ouders. Music Home geeft geen muzieklessen. Een instrument leren bespelen of een zangopleiding is werk voor specialisten. Dat laten we dan ook graag over aan erkende muziekscholen.

Music Home organiseert samenspeelmomenten, optredens en workshops en geeft veel soorten instrumenten in bruikleen. Jongeren die muziekles volgen, maken samen muziek in het Music Home clublokaal dat is gevestigd in gemeenschapshuis De Haammaeker in Neer. Music Home zorgt voor professionele begeleiding.

Music Home helpt bij het maken van de juiste instrument keuze. De coördinator van Music Home zal alle mogelijkheden voor het kiezen van een instrument en de bijbehorende muziekopleiding met de ouders doorspreken om vervolgens samen een plan op maat te maken voor het kind.

Informatie over het clublidmaatschap van Music Home vind je hier.

Informatie over muzieklessen en aanmelden

Music Home adviseert erkende muziekopleidingen. Informatie over het aanbod en de kosten van muzieklessen:

Voor meer informatie over het kiezen van een instrument, muziekonderwijs en het aanmelden voor muzieklessen stuur je een email naar het Muziekplein secretariaat: secretariaat@muziekplein.eu of bel je 06 - 19136145. Of stuur een bericht via deze website en klik dan hier.

Wij nemen dan snel contact met je op om de mogelijkheden te bespreken en de lestijden af te stemmen.

Als je een muziekopleiding hebt gekozen, sturen we een aanmeldingsformulier met informatie. Nadat dit formulier is ingevuld en teruggestuurd, ben je geregistreerd als cursist én als gratis clublid van Music Home.