Nieuws

Optredens door jeugd

Music Home stimuleert samenspel

n 18 n 2010

Groepjes jongeren onder begeleiding muziek laten maken en laten optreden. Dat staat centraal bij Music Home in Neer.

Het initiatief in Neer moet het samen muziek maken bij jeugd en jongeren stimuleren. Music Home regelt onder meer oefenruimtes, geluidsapparatuur, geeft instrumenten in bruikleen en organiseert enkele keren per jaar optredens.

Het gaat om een initiatief van Fanfare De Eendracht in Neer en Muziekvrienden Neer. Binnen Music Home werken onder anderen vrijwilligers, verenigingen en instellingen samen om het muziek maken bij de jeugd te stimuleren.

Peter Derks, de nieuwe voorzitter van de fanfare van Neer, noemt het een bijzonder initiatief. „Music Home is een manier om ook de jongeren te bereiken die nu thuis in hun eentje een instrument bespelen.

Door Music Home kunnen ze ook ervaring opdoen met samen spelen.”

Music Home past ook binnen zijn filosofie dat muziekverenigingen tegenwoordig meer moeten doen om de jeugd te bereiken. „De jeugd komt niet meer automatisch naar een dergelijke vereniging. Dit initiatief kan mogelijk ook jongeren interesseren voor de fanfare. Maar dat is zeker niet het hoofddoel.”

Derks wijst verder op de positieve effecten die het maken van muziek hebben op de ontwikkeling van jongeren. „Muziek maken, maakt slim.” Hij benadrukt dat alle jongeren kunnen meedoen.

De muziekstijlen waarin de bestaande vereniging opereren, sluiten niet altijd aan op de voorkeuren van de jeugd. Volgens de initiatiefnemers van Music Home waren de mogelijkheden voor jongeren om in Neer samen muziek te maken beperkt. Het nieuwe initiatief moet daar verandering in brengen.

In gemeenschapshuis D’n Haammaeker in Neer is daar ruimte voor gereserveerd. De eerste resultaten van jonge muzikanten die onder de vlag van Music Home opereren zijn te horen op vrijdag 23 juli. Jongeren spelen dan onder de noemer Music Home Alive samen met popband Anderkovver.

Jan van Dongen, hoofd muziek bij RICK (Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie) in Neer beschouwt de aanpak in Neer als redelijk uniek. „Je ziet wel dat er diverse blaasmuziekverenigingen zijn die met diverse projecten het muziek maken bij de jeugd stimuleren.

Daar staat dan wel nieuwe ledenaanwas bij voorop. Het initiatief in Neer is breder van opzet.”

(Bron: Limburger 18 Mei 2010)