Nieuws

Peter draagt het voorzitterschap over aan Erik

Bestuurs- en organisatieverandering van Muziekplein

z 02 a 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Muziekplein van 30 maart jl. is Peter Derks afgetreden als voorzitter en is Erik Seuren benoemd tot zijn opvolger.

Peter werd in 2008 door Fanfare De Eendracht aangetrokken om een nieuwe visie en beleid te ontwikkelen voor deze vereniging. In 2009 werd Peter benoemd tot voorzitter met de opdracht om het nieuwe beleid uit te voeren. Dat resulteerde in 2011 tot de oprichting van Muziekplein en hiermee veranderde de fanfarevereniging in een muziekvereniging met een eigentijds imago.

Thans is Muziekplein een bloeiende muziekvereniging met onder haar vleugels Fanfare De Eendracht, Percussiegroep Zinvol Geweld, De Kroegadours, Brazzaplaza en Music Home. En zijn er intensieve samenwerkingsverbanden met andere verenigingen en organisaties tot stand gekomen.

Peter blijft als bestuurslid van Muziekplein en zal zich in het bijzonder bezighouden met de organisatie van Music Home, de muziekclub voor jongeren.

De nieuwe voorzitter, Erik Seuren, was sinds 1997 secretaris van Fanfare De Eendracht, later Muziekplein. Naast secretaris was Erik vanaf 2004 vicevoorzitter en van 2006-2009 waarnemend voorzitter.

Naast de voorzittersopvolging werd tijdens de ledenvergadering Marianne Pouls benoemd tot bestuurslid en zal de functie van 1e secretaris gaan invullen.

Na deze wijzigingen ziet het bestuur van Muziekplein er als volgt uit: Erik Seuren (voorzitter), Marianne Pouls (1e secretaris), Job Windhorst (1e penningmeester), Peter Derks (jeugd- en percussiebeleid), Bert Pouls (instrumenten en materieel).

De bestuursleden worden ondersteund door Chris Ketelings (2e penningmeester), Henk Geelen (subsidies & sponsoring), Wessel Landzaat (jeugdzaken) en Jos Reijnen (muziekeducatie).

Als blijk van waardering voor de belangrijke rol die hij speelde in het toekomstbestendig maken van de vereniging, werd Peter Derks door de Algemene ledenvergadering benoemd tot Erelid van Muziekplein. Hij mocht de daarbij behorende oorkonde in ontvangst nemen van de kersverse voorzitter Erik Seuren. De echtgenote van Peter, Juliette, werd verrast met een bos bloemen.

Zo eindigde een historische Algemene Ledenvergadering van Muziekplein en werd er nog lang gezellig nagekaart.