Nieuws

Uitvoering AVG privacy wetgeving door Muziekplein

n 22 n 2018

Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy toezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven.

Alle vormen van verenigingen, dus ook Muziekplein en Stichting Muziekvrienden Neer moeten aan de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht van ons om actief veel stappen te ondernemen: alles omtrent de privacy van onze leden uitzoeken, regelen en vastleggen.

Momenteel is een team druk bezig met het maken van een protocol en verwachten wij dit medio juli 2018 te hebben afgerond.

Heb je vragen hierover aan ons, neem dan s.v.p. contact op met het secretariaat te bereiken via e-mail secretariaat@muziekplein.eu.